Sıralama seçin
En Düşük Fiyat
En Yüksek Fiyat
Rastgele
Puana Göre Sırala
Toplam 196 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5

İkaz Lambası Çeşitleri


İkaz lambaları, çeşitli iş güvenliği uygulamalarında, trafikte ve endüstriyel tesislerde tehlike durumları, uyarıları veya diğer önemli bilgileri göstermek için kullanılan aydınlatma sistemleridir. İkaz lambası çeşitleri genellikle parlak renklere sahiptir ve dikkat çekici olduğu için çeşitli durumları belirtmek amacıyla kullanılır.


İkaz lamba çeşitlerinin başlıca işlevi, işçilere veya çalışanlara çeşitli durumlar hakkında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi vererek güvenlik standartlarını artırmaktır. Örneğin, tehlikeli bir durum oluştuğunda veya bir acil durum meydana geldiğinde, ikaz ışığı hızlı bir şekilde yanarak veya yanıp sönerek dikkat çeker ve çalışanların olaya hızla müdahale etmelerini sağlar. Ayrıca, ikaz uyarı lambası endüstriyel makinelerin durumu, üretim süreçleri veya tesis içindeki diğer önemli bilgiler hakkında da bilgi sağlayabilir.


Uyarı lambaları renk kodları genellikle belirli bir durumu temsil eder. Örneğin, kırmızı ikaz nedir ve hangi durumlarda yanar? Kırmızı ikaz lambası, ciddi sorunları gösterir. Kırmızı ışıklı ikaz lambası yanıp söndüğünde aracın veya sistemin hemen durdurulması gerekir. Sarı ikaz lambası, potansiyel sorunları temsil eder. Sarı ikaz lambaları yandığında dikkat edilmesi gereken bir sorun olduğunu belirtir fakat hemen durdurmayı gerektirmez. Yeşil renk normal çalışma durumunu temsil eder. RGB ikaz lambası ise, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri içeren lambalardır. Bu lambalar, genellikle trafik ve güvenlik uygulamalarda kullanılır.


Sesli ışıklı ikaz lambası çeşitleri, güvenlik sisteminde önemli bir role sahip ekipmanlardır. Endüstriyel tesislerdeki çalışanların ve diğer ilgili kişilerin güvenliğini artırmak, acil durumların hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yaygın bir şekilde kullanılırlar.

Pano İkaz Lambaları


Pano ikaz lambası çeşitleri endüstriyel alanlarda tehlike, uyarı veya bilgi iletilerini görsel olarak iletmek amacıyla kullanılan aydınlatma sistemleridir. Pano ikaz ışıkları, genellikle panolar üzerine monte edilir ve çeşitli renklerde ışık yayan ledler veya lambalar içerir. Led ikaz lambası, işçilerin veya personelin belirli bir bölgede meydana gelen olaylara dikkatlerini çekmek ve hızla tepki vermelerini sağlamak için kullanılır.


Sesli ikaz lambası renkleri genellikle standartlaştırılmıştır ve belirli anlamları içerirler. İkaz flaşörü kırmızı yandığında acil durumları ve tehlikeli durumları belirtir. Sarı veya turuncu ikaz lambası uyarı ve dikkat gerektiren durumları ifade eder. Yeşil renk ise genellikle güvenli durumu veya normal işleyişi simgeler.


Pano ikaz lambalarının endüstriyel alanlarda kullanımı, iş güvenliği açısından önemlidir. Çalışanların potansiyel tehlikeler veya özel talimatlar hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi, kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, belirli bir bölgede çalışan personelin diğerlerine durumu görsel olarak iletebilmesi için de led uyarı lambası kullanılır. Pano ikaz lambaları dayanıklı malzemelerden yapılmış olup, çeşitli endüstriyel ortamlarda dayanıklılıklarını koruyacak şekilde tasarlanır. Su geçirmez özelliklere sahip olanlar, toz ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olanlar gibi çeşitli özelliklere sahip modeller bulunur.

İş Makinesi İkaz Lambaları


İş makinesi ikaz lambaları, büyük inşaat ve yol yapımı gibi sektörlerde kullanılan ağır iş makinelerinin güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmış özel uyarı sistemleridir. Bu lambalar, çeşitli renklerde olabilir ve genellikle iş makinesinin üzerine monte edilir. Makina ikaz lambaları, çeşitli önemli işlevlere sahip olup, çalışma sahasındaki personel ve diğer araçlarla etkileşimi maksimum düzeyde güvenli hale getirir. İş makinesinin bulunduğu alandaki diğer kullanıcıları ve personeli, makinenin çalışma durumu konusunda bilgilendiren bu lambalar genellikle turuncu, sarı veya kırmızı renklerdedir. Dönen ışık efektleriyle dikkat çekerler. Bu sayede, iş makinesinin bulunduğu alanın kullanıcılar tarafından daha kolay fark edilmesi sağlanır.


İs makinesi ikaz lambaları aynı zamanda gece çalışmalarında ve düşük görüş koşullarında makinenin varlığını vurgulamak için önemlidir. Bu lambalar uzaktan görülebilecek parlaklıkta tasarlanır. Böylece diğer sürücüler ve çalışanlar, iş makinesinin yaklaşmakta olduğunu hemen fark edebilirler. Örneğin, römork ikaz lambaları sürücülere römorkun durmak üzere olduğunu anlatan bir desenle yanıp sönebilir veya sabit bir şekilde yanabilir. Başka bir örnek olarak, traktör ikaz lambaları traktörün iş sahasında diğer araçlar ve çalışanlar tarafından kolayca fark edilebilmesi için kullanılabilir. Bu örnekler kamyon, kepçe, dozer ve forklift ikaz lambaları gibi artırılabilir. Bu özellikler, iş makinesi operatörleri ve çevredeki kişilerin güvenliği için önem içerir.

Yol İkaz Lambaları


Yol ikaz lambaları, araçların sürücülerine belirli durumlar hakkında bilgi veren ve trafikteki diğer kullanıcılara sürücünün niyetini iletmeye yardımcı olan güvenlik araçlarıdır. Yol ikaz lambası, sürücülerin başkalarına yolda yapacakları bir manevrayı bildirmelerini sağlar. Araç sürücülerinin dönme, şerit değiştirme veya durma gibi niyetlerini diğer sürücülere anlatmalarına yardımcı olur.


Yol ikaz lambaları genellikle aracın ön ve arka kısımlarında bulunan ışıklardır. Sürücü, bir manevra yapmayı planladığında ilgili sinyal kolunu kullanarak yol ikaz lambalarını aktive eder. Örneğin, sağa dönmek istiyorsa, sağ sinyal kolunu aşağıya çeker ve aracın sağ ön ve arka tarafındaki yol ikaz lambaları yanar. Dörtlü ikaz lambası işareti, aracın kısa süreli duracağını belli etmek için yanar ve söner. Bu dörtlü ikaz lambası aynı zamanda park ederken de diğer araçlara bilgi vermek amacıyla aktif edilir. Fren ikaz lambası neden yanar? Fren ikaz lambası aracın duracağını gösterir ve arkadaki araçları da ani bir şekilde durmamaları için uyarır. Yol lambalarının eksik veya yanlış kullanılması, diğer sürücülerde karışıklık yaratabilir ve trafikte güvenliği azaltabilir. Bu nedenle, sürücülerin yol ikaz lambalarını doğru ve zamanında kullanmaları önemlidir.


Araçlarda bulunan diğer ikaz lambalarından bazıları ise radyatör, kapı, motor ve yağ ikaz lambası olarak birbirinden ayrılırlar ve sorunları sürücüye bildirirler. Radyatör ikaz lambası motor soğutma sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Motor soğutma suyu ikaz lambası yandığında suyun sıcaklığının yüksekliği belli olur. Araç kapı ikaz lambası, araçta bir kapının tam olarak kapanmadığını temsil eder ve sürücüyü uyarır. Peki, motor ikaz lambası neden yanar? Motor ikaz lambası motorun yağ seviyesini, basınç seviyesini ve benzeri sorunları gösterir. El freni ikaz lambası ise el freninin çekili olduğunu gösterir ve el freninin indirilmesi gerektiğini bildirir.


İkaz Lambası Kullanım Alanları

İkaz Lambası Kullanım Alanları


İkaz lambaları, birçok alanda güvenlik ve uyarı amaçlı kullanılan önemli araçlardır. İş makineleri, araçlar, yollar ve panolar gibi çeşitli yerlerde ve iş alanlarında bu ikaz lambaları kullanılır.


•  Araçlar: Trafikte seyir halindeki araçlarda kullanılır. Özellikle acil durumlarda, araçların diğer sürücülere veya yayalara uyarı vermesinde kullanılır. Ambulans, itfaiye ve polis aracı gibi acil durum araçlarında sesli ve ışıklı siren lambası sıkça bulunur.


•  Yollar: Trafik işaret lambaları olarak kullanılır. Örneğin, kavşaklarda ve yolların birleşme noktalarında trafiği düzenlemek amacıyla kullanılır. Durulması gereken yerlerde stop ikaz lambası bulunur. Gece ve kötü hava koşullarında sürücülere yolun durumunu belirtmek için; yol işaretlemelerinde ve yol çalışmalarında güvenliği sağlamak için kullanılır.


•  İş Makineleri: İnşaat sahalarında bulunan iş makinelerinde, operatörlerin diğer çalışanlara ve çevredeki kişilere dikkat çekmesi amacıyla kullanılır. Büyük taşıma araçları, vinçler ve kazıcılar gibi ağır iş makinelerinde güvenlik amacıyla tepe ikaz lambası bulunabilir. İnşaat alanlarında çalışanlar için tehlikeli bölgeleri işaretlemek için kullanılır.


•  Panolar: Elektrik panoları, tehlikeli alanlar veya özel durumları belirtmek amacıyla ikaz lambalarını içerebilir. Panolarda, belirli yönergelerin veya uyarıların vurgulanması için kullanılabilir. Fabrika veya endüstriyel tesislerde, makine durumları veya tehlike durumları hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır.


•  Fabrikalar: Makine çalışma durumlarını belirtmek için kullanılır. Özellikle tehlikeli makinelerin çalıştığı bölgelerde flaşörlü ikaz lambası kullanılarak personelin uyarılması sağlanır. Acil durumlar, yangın veya diğer tehlikelerle ilgili uyarılar için ikaz lambaları kullanılır.


•  Depolar: Depo içindeki malzeme taşıma ekipmanlarında, istifleyicilerde ve forkliftlerde çalışanlar için güvenlik önlemleri olarak ışıklı sirenli ikaz lambası çeşitleri kullanılır.


•  Üretim Hatları: Üretim hatlarındaki işçilere belirli iş durumları veya üretim hattındaki problemler hakkında uyarı vermek için kullanılır. Hat durumları, duraklamalar veya hata durumlarını belirtmek amacıyla ikaz lambaları entegre edilebilir.


•  Kimyasal Tesisler: Tehlikeli kimyasal maddelerin kullanıldığı tesislerde, acil durumlar veya sızıntı durumlarında kullanılmak üzere alarm ikaz lambası yerleştirilir. Belirli kimyasal işlemlerin devam ettiği bölgelerde personeli uyarıcı olarak kullanılır.

İkaz Lambası Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler


İkaz lambası seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli faktörler arasında, kullanım alanının belirlenmesi ve çalışma koşullarının göz önüne alınması bulunur. Örneğin, ikaz lambası endüstriyel bir tesiste kullanılacak ise tesisteki koşullara uygun lambanın seçilmesi önemlidir. Bu sebeple dayanıklılık, standartlara uygunluk ve entegrasyon özelliklerine dikkat edilmelidir. Kullanım alanına uygunluktan sonra renk ve yanıp sönen desenlerin uygunluğu, güç ve aydınlatma seviyesi gibi faktörlere dikkat edilebilir.

En Kaliteli İkaz Lambası Markaları


Kaliteli ikaz lambaları arayanlar için birkaç önde gelen marka vardır. Bu markalar genellikle uzun süredir sektörde faaliyet göstermiş, güvenilir ürünler sunan markalardır. Mesan, Emas ve Schneider da bu markalar arasındadır. Dayanıklı malzemeler ile üretilen ikaz lambalarının, aydınlatma ışıkları da kaliteli ve parlaktır. Elektromarketim’de en kaliteli ikaz lambası markalarına ulaşabilir, en uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz!

Mesan İkaz Lambaları


Mesan ikaz lambaları, yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji üretim yöntemleri kullanılarak üretilir. Bu sayede, uzun ömürlü ve güvenilirlerdir. Mesan ikaz lambaları, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu yelpazede, trafik, güvenlik, endüstri ve diğer kullanım alanları için ikaz lambaları yer alır. İkaz lambası 220v olmak üzere farklı gerilimlerde, renklerde, şekillerde ve farklı boyutlarda mevcuttur.

Emas İkaz Lambaları


Emas ikaz lambası çeşitleri, geniş bir renk ve boyut yelpazesinde sunulur. Trafik, güvenlik, iş makineleri ve çeşitli endüstriyel alanlar için üretilen bu lambalar dayanıklılıkları ile ön plana çıkarlar. 220 volt ikaz lambası olmak üzere farklı gerilimlere sahip lambaları da içerirler. Kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun ikaz lambalarının kolaylıkla bulabilirler.

Schneider İkaz Lambaları


Schneider Electric, dünyanın önde gelen elektrik ve otomasyon şirketlerinden biridir. Schneider ikaz lambaları, farklı uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı lambalardır. Çeşitli ikaz lambaları ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Sağlam yapıları ve yüksek parlaklıktaki ışıkları ile kullanıcıları verimli bir şekilde uyarırlar.

En Uygun İkaz Lambası Fiyatları


İkaz lambaları, geniş bir fiyat aralığına sahiplerdir ve fiyatlar, çeşitli özelliklere bağlı olarak değişir. Kullanım alanı, özellikler, dayanıklılık, enerji verimliliği ve marka gibi etkenler fiyatları etkiler. Fiyatlar, markadan markaya ve ürünün teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. İkaz lambası seçerken, spesifik ihtiyaçları göz önünde bulundurmak önemlidir. En uygun ikaz lambası fiyatlarını bulmak için Elektromarketim’i ziyaret edebilir, avantajlardan yararlanabilirsiniz!

Neden Elektromarketim'den Almalıyım?


  ✔  Elektromarketim'in geniş ikaz lambası yelpazesi, ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlar. İhtiyacınız olan tüm ikaz lambalarını bulabilirsiniz.


  ✔  Elektromarketim'in ikaz lambaları hem kalite hem de fiyat bakımından beklentilerinizi karşılar. Kaliteli ikaz lambalarına uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.


  ✔  Elektromarketim'in güvenilir ödeme seçenekleri ve hızlı gönderimi, siparişinizi sorunsuz bir şekilde almanızı sağlar. İkaz lambası satın alma sürecinizi Elektromarketim ile en konforlu hale getirebilirsiniz.


  ✔  Elektromarketim, toplu alımlarda daha uygun fiyatlar sunar. Elektrotoptan sistemi ile toplu alışverişlerinizde size özel iskontolar ve teklifler oluşturur. Bu sayede, bütçenizi en iyi şekilde optimize edebilirsiniz.


  ✔  Elektromarketim'in müşteri hizmetleri, siparişinizle ilgili sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamanızı sağlar. Sipariş verdiğinizde, siparişinizle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.


  ✔  Bişeysorcaktım sistemi, ikaz lambaları hakkında detaylı bilgiler öğrenmenizi sağlar ve ihtiyacınız olan ikaz lambasını kolayca bulmanıza yardımcı olur. Teknik bilgiler dahil olmak üzere tüm merak ettiklerinizi sorabilir ve destek alabilirsiniz.

İkaz Lambaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • İkaz Lambası Ne Demek?

  • İkaz lambası, trafikte, endüstriyel alanlarda, panolarda ve iş makineleri gibi makinelerde kullanılan ekipmanlardır. Acil, sorunlu ve özel durumları belirtmek ve bildirmek için kullanılır. İkaz lambaları, farklı renklerde ve desenlerdedir. Böylelikle belirli uyarıları ifade etmek üzere tasarlanmıştır.
 • Sarı İkaz Lambası Nedir?

  • Sarı ikaz lambası potansiyel tehlikeleri bildiren uyarı lambalarıdır. Trafikte, genellikle yol çalışmaları, trafik kazaları veya trafik ışıklarının durumunu belirtmek için kullanılır. Güvenlikte, yangın alarmı, güvenlik uyarısı veya tehlikeli alan işareti olarak kullanılarak insanları tehlikeler konusunda bilgilendirir. Endüstride, sarı ikaz lambası makine uyarıları, üretim hatlarındaki uyarılar veya güvenlik işaretleri için kullanılır. Bu lambalar, kırmızı lambalar gibi çok ciddi ve acil durumları belirtmez. Sarı ikaz lambası yanarken, kullanıcılar dikkatli olmalı ve potansiyel tehlikelere karşı bilinçli olmalıdır.
 • Dörtlü İkaz Lambası Nedir?

  • Dörtlü ikaz lambası, bir aracın durduğu veya bir acil durumla karşılaştığı durumlarda kullanılan bir ikaz sistemidir. Genellikle aracın dört köşesindeki lambalardan oluşur ve aynı anda yanıp söner. Bu 4 lü ikaz lambaları, sürücülerin bir aracın acil bir durumda olduğunu veya yol kenarında durduğunu hızla fark etmelerine yardımcı olur.
 • Hangi İkaz Lambası Yanarsa Araç Durdurulur?

  • Kırmızı renkli ikaz lambaları, bir aracın durması gerektiğini belirtir. Örneğin, bir aracın üzerindeki kırmızı flaşörler genellikle ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçlarının kullanımına ayrılmıştır. Ayrıca, dörtlü ikaz lambaları da bir aracın durduğunu veya acil bir durumla karşılaştığını belirtir ve bu durumda diğer sürücülerin dikkatini çeker. Bu lambalar görüldüğünde, trafiği daha güvenli hale getirmek ve aracın öncelikle geçmesini sağlamak için durulması gerekir. Araç içindeki kırmızı ikaz lambaları ise genellikle fren sistemi, hidrolik sistemler gibi sorunları belirtir. Bu durumda, sürücü hemen güvenli bir yerde aracı durdurmalı ve gerekli kontrolleri yapmalıdır. Fren sistemindeki bir arıza, sürüş güvenliğini etkileyebilir, bu nedenle bu tür uyarıları ciddiye almak önemlidir. Araç içindeki diğer ikaz lambaları genellikle sürücüyü belirli bir durum hakkında bilgilendirir, ancak acil durumları ifade etmezler ve aracın derhal durmasını gerektirmezler.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.