Sıralama seçin
En Düşük Fiyat
En Yüksek Fiyat
Rastgele
Puana Göre Sırala
Toplam 193 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5
 • Kaçak Akım Rölesi Nedir?

  • Genel olarak kaçak akım rölesi çeşitleri devre içerisinde oluşan kaçak akımı algılayarak tespit etmesi için kullanılan bir elektrik devre elemanıdır. Kaçak akımı fark ederek, insanları ve elektrik tesisatını koruma altına almaktadır.
  • Kaçak akım röleleri; faz ve nötr iletkeni arasında bir denge problemi olduğunda fark eder, devreyi açan bir anahtar modelidir. Elektrik sistemlerinde kaçak akım anahtarı ya da kaçak akım sigortası olarak adlandırılır.
  • Elektrik ile çalışan cihazların iletkenlerinde ya da enerji altındaki parçaların yalıtkanlıklarında bozulmaya kaçak akım denir. Bu durumun sonucunda cihaz gövdesinde oluşacak istenmeyen akımlara kaçak akım koruma rölesi önlem sağlar.
 • Kaçak Akım Rölesi Ne İşe Yarar?

  • Yapıları bakımından elektrik sistemlerinde kullanılan devre elemanlarından biridir. Kaçak akım rölesi elektrik tesisatı içerisinde hayati bir önem taşımaktadır. Dünya standartlarına bakıldığında kaçak akım rölesi 30 mA - 300 mA olarak üretilmektedir. Yani bu şekilde kaçak akım rölesi 30 mA olduğunda, faz ve nötr arasında olan akım farkı da 30 mA aşabilir ve röle atar. Devrede bulunan enerjisini bu de şekilde kesecektir. Bu standartların uygulanmasının sebebi ise insan sağlığını koruyarak, iş güvenliği sağlamaktır. Çünkü kaçak akım rölesi belirli bir değere geldiğinde insanlarda sağlıklarına etki edecek tehlikeli durumlar yaşatabilir.
 • Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri Nelerdir?

  • Şalt malzemeleri içerisinde yer alan kaçak akım röleleri pek çok farklı özellikte olan çeşitlere sahiptir. Teknik özellikleri bakımından farklı çeşitleri bulunur. Örnek olarak ise;
  • Monofaze Kaçak Akım Rölesi

  • Yapıları bakımından bir faz ve nötr ile çalışan sistemlerde kullanılmak üzere üretilmiş kaçak akım rölesinden biridir. Şebeke üzerinden yüke doğru akan akımın, yükten dönen akımla aynı olması durumunda tepki gösterir. Yükten dönen akımın farklı olması durumunda da devreye giden enerjiyi kesmektedir.
  • Monofaze kelime anlamı bakımından elektrik beslemesi demektir. Gelirim taşıyan bir enerji dalı ile nötr hatlardan oluşan elektrik besleme sistemlerine monofaze adı verilir. 15 kW bir gücü tek koldan kontrol ve teminn edilmesine monofaze denmektedir. Monofaze kaçak akım rölesi de bu şekilde bir çalışma prensibine sahiptir.
  • Trifaze Kaçak Akım Rölesi

  • Trifaze kelime anlamı bakımından ise üç fazlı elektrik demektedir. Yüksek güçlerde kullanılan bir elektrik besleme sistemine trifaze adı verilir. Monofaze sistemlerinde tek bir faz kullanılırken trifazede üç faz kullanılır. 5’er kW gücü 3 ayrı koldan alma durumu trifazedir.
  • Trifaze kaçak akım rölesi de bu çalışma prensibinde olan ürünlerdir. Bir tesisat hattı üzerinden gelen ve giden akımların toplamanın sıfır olduğu esasına bağlı olarak, trifaze kaçak akım rölesi çalışmaktadır. Tesisatın bir veya üç fazlı olması durumunda değişim yaşanmaz. Kaçak akım rölesi akım bobini, tek fazlı devreler için de faz ile nötr içerisinden geçebilecek bir bağlantı sağlanır.
 • Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?

  • Çalışma prensipleri bakımından kaçak akım röleleri; devrede ulaşan kaçak akımı algılama ve tespit etme işlemini yapar. Akım taşıyan iletkenler bir toroidal yapı içindedir. Faz ile nötr iletkenleri içerisinde denge ölçümü yapılır. Tek fazlı dağıtım yani monafaze kaçak akım rölesi için faz ile nötr arasında aritmetik toplam oluşur. Faz sayısı birden çok olduğunda, dağıtım vektörel toplam sağlanır. Normal durumlarda bu toplam, sıfıra eşit gelir. Bu demek oluyor ki toroide giren ve çıkan akımlar eşit orandadır. Toroid üstünde bir manyetik akı oluşmaz ve elektromotor kuvveti de sıfır düzeyinde kalır.
  • Olabilecek herhangi bir toprak kaçağı durumunda ise 1 faz nötr eşitsizliğine sebep olabilir. Böyle durumlarda da toroid üstünde denge bozulmaktadır. Ortada oluşan fark akımı ile bir EMK indüklenir. Toroik üstünde de bir akı oluşmuş olur. Bu akı sayesinde algılama sargısı akıma dönüşmektedir. Ölçme yönünde olan mıknatıslı açacak manyetik güce de ulaştığında kaçak akım koruma rölesi kontaklarını açar. Açtığında da devrenin enerjisi kesilir.
  • Kaçak akım röleleri açma süresi bakımından EN 61008 standartlarına uygun şekilde üretilir. Çalışma sırasında oluşan elektromotor kuvveti kaçak akım rölesinin açma sınırına da ulaştığını belli eder. Bu durumlarda devreyi otomatik olarak kesmektedir. 300 mA değerinde devreyi açan kaçak akım rölesine de yangın koruma rölesi adı verilmektedir.
  • Kaçak Akım Rölesi Bağlantısı

  • İki farklı türde kaçak akım rölesi olması ile bağlantılarında da farklılıklar bulunmaktadır. 300 mA kaçak akım rölesi ve 30 mA kaçak akım rölesi farklı şekilde bir bağlantı şemasına sahiptir.
  • 300 mA Kaçak Akım Rölesi

  • Elektrik tesisatının 3 fazlı ise trifaze kaçak akım rölesi kullanılması gerekir. Genelde bu tür kaçak akım röleleri asansör veya dükkan için kurulan elektrik tesisatlarında tercih edilir. Dördü giriş ve dördü çıkış olarak 8 farklı bağlantısı bulunur. Üst kısımlarında biri nötr olmak üzere 3 tane ana elektrik şebekesine ait giriş bağlantısı vardır. Alt kısmında da bir nötr olmak üzere 3 çıkış noktası vardır. Bunlara ile elektrik sistemleri arasında bağlantıları sağlanır.
  • 30 mA Kaçak Akım Rölesi

  • Elektrik tesisatları eğer tek fazlı ise monofaze kaçak akım rölesi kullanılır. Bunun üzerinde de ikisi giriş ve ikisi çıkış olan 4 adet bağlantı noktası vardır. Kaçak akım rölesi üzerinde bir nötr olmak üzere biri giriştir. Alt kısmında da bir nötr ve birisi çıkış olan bağlantı noktası vardır. Bu bağlantı noktaları ile kurulum sağlanır ve kullanıma hazır hale getirilir.
  • Kaçak Akım Rölesi Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

  • Elektrik tesisatları içerisinde kullanımları sağlandığı için dikkatli ve özenli bir bağlantı yapılması gerekmektedir. Bunun için de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur.
  • Bağlantısı kofrelere yangın koruma ve sayaç kolon devrelerinde eşikli olarak montaj edilir. Amper değerleri yeterli büyüklükte ise kaçak akım koruma şalteri kullanılması gerekmektedir.
  • Nötr iletkeni izole ederek çekilmeli ve hiçbir alanda topraklama yapılmamalıdır.
  • İki kutuplu olan kaçak akım koruma rölesi faz ve nötr iletkeni, 4 kutuplu kaçak akım koruma şalteri ise tüm fazlar ve nötr iletkeni röleyle irtibatta olmalıdır.
  • Kaçak akım koruma rölesi üzerinden geçen akım, şalter nominal akımını aşmayacak şekilde olmalıdır.
  • Topraklama direnci ise 30 mA kaçak akım koruma rölesi, maksimum 2160 değerinde olmalıdır. Eğer 300 mA kaçak akım rölesi kullanılıyorsa da maksimum 216 değerinde olması gerekir.
  • Tesisat üzerinde bağlı olan akım koruma rölesi çalışma esnasında kontrol edilmesi için test butonuna basılmalıdır. Bu şekilde cihaz devreyi açar ve test etmek için faz ve nötr iletkenleri kesinlikle kısa devre yapmamalıdır.
 • Kaçak Akım Rölesi Neden Atar?

  • Yüksek gerilim ve yüksek akım olan alanda elektrik tesisatını korumaya almak adına atarlar. Gerilim doğru konuma geldiğinde ise tekrar çalıştırılabilir.
  • Genel olarak elektrik sistemlerinde kullanımı sağlanması ile farklı sebeplerden dolayı atabilmektedir. Tesisat üzerinde oluşan aşırı gerilim durumunda kaçak akım koruma şalteri kaçak bir akım olarak algıladığı için atma gibi durumlar yaşanır. Bu sebeple aşırı gerilimlerde darbeleri oluşması için kaçak akım koruma rölesi devreyi açabilir.
  • Kaçak akım rölesi tutmadığı durumlarda yapılabilecek işlemler, tesisat üzerinde bulunan tüm fişlerin çıkarılıp aydınlatmanın da kapatılmasıdır. Tesisat tekrar enerji vermeye başlar, kaçak akım rölesi hala atmaya devam ediyorsa da bozulmuş olma ihtimali vardır. Bunun dışında tesisat üzerinde de bir sıkıntı meydana gelmiş olabilir.
  • Kaçak Akım Rölesi İş Güvenliği Açısından Önemi

  • Elektrik sistemlerinde iş güvenliği oldukça önemlidir. Kaçak akım rölesi elektrik sistemlerini koruma altında tutmaya yaradığı için iş güvenliği için büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiş pek çok mevzuat bulunur. İş kazası ve yangın gibi durumların engellenmesi için mevduat içerisinde pek pek çok hüküm yer alır. Kaçak akım rölesi elektrikten kaynaklı olarak iş hazları ve yangından engelleme durumuna sahiptir.
  • İki amaca bağlı olarak kaçak akım röleleri kullanılır. Bunlardan en önemlisi insan hayatıdır. Kaçak akım kaynaklı oluşabilecek zarardan insanların canı tehlikeye atılır. Bunun ortadan kaldırılması için bir elektrik tesisatında olmazsa olmazlardan biri de kaçak akım rölesi çeşididir.
 • Kaçak Akım Rölesi Nasıl Seçilir?

  • Seçim aşamasında dikkat edilmesi gereken gereken en önemli şey, doğru uygulama alanıdır. Hangi elektrik tesisatı için kullanım sağlanacak olduğu çok önemlidir. Bu şekilde seçim yapıldığında en güvenli ve en iyi kaçak akım rölesi kullanımını sağlayabilirsiniz.
  • Kaçak Akım Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kutup Sayısı:

  • Kaçak akım koruma rölesi iki veya dört kutuplu olur. Monofaze şebekelerde iki kutuplu olanı, trifaze şebekelerde ise 4 kutuplu olanı kullanabilirsiniz.
  • Hassasiyet Yapısı:

  • Hassasiyet tiplerine göre de 30 mA, 300 mA, 10 mA ve >500 mA modeller bulunur. Seçim aşamasında insan koruması için kullanılan model; 30 mA kaçak akım rölesidir. Teçhizat koruması ve yangın koruma işlemleri için de 300 mA kaçak akım rölesi tercih edilir. 10 mA kaçak akım rölesi sie havuz gibi hassas alanlar içerisinde kullanılmaktadır. >500 mA kaçak akım rölesi de selektivitenin olduğu önemli ve gerekli uygulamalar içerisinde tercih edilebilir.
  • Tip:

  • A, AC, B ve Si tiplerinde kaçak akım röleleri bulunmaktadır.
  • A tipi alternatif akımda olup, DC bileşenli titreşimli akımlarda kullanılmaktadır. Elektronik devreler içerisinde A tipi kaçak akım kullanabilirsiniz.
  • AC tipi ise sadece alternatif akım olan elektrik tesisatlarında kullanılır.
  • B tipi, alternatif akımda ya da DC bileşenli titreşimli akımlarda kullanılır. Süreklilik gerektiren hata akımlarında B tip kaçak akım koruma rölesi tercih edilir.
  • Si tip kaçak akım rölesi ise sık olarak yıldırım düşmesi olan bölgeler içerisinde kullanımı sağlanması gerekir.
  • Nominal Akım Değeri:

  • Kaçak akım koruma rölesi manyetik olarak koruma yapmamaktadır. Fakat nominal olarak üzerinden akan akıma göre seçim yapılması gerekir. Nominal akım değeri kendinden sonraki devre üzerinde bağlanmamalıdır. Kendisinden önce olan termik manyetik koruma yapan devre kesicileri içerisinde bağlantıları sağlanır.
  • Ev İçin Hangi Kaçak Akım Rölesi Tercih Edilir?

  • Ev tipi kaçak akım rölesi çeşitleri EC/EN 610091 standartlarına göre uyumlu olmalıdır. AC tpi ya da A tipi kaçak akım rölesi ev ve bu tarz başka alanlarda kullanıma uygundur.
 • En İyi Kaçak Akım Rölesi Hangisidir?

  • Genel olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi kaçak akım röleleri elektrik tesisatları için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple güvenilir ve kolay bir çalışma için tüm elektrik tesisatlarında kaçak akım rölesi kullanılması gerekmektedir. Kullanım alanlarına bağlı olarak seçim yaptığınızda size güvenilir elektrik enerjisi kullanımını sunacaktır. Marka bazlı olarak da Legrand, Schneider, Siemens ve Sigma markalarının kaçak akım rölelerine bakabilirsiniz.
  • Legrand Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri

  • Legrand markasının üretmiş olduğu pek çok elektrik sistemi üyesi bulunur. Bunlar içerisinde Legrand kaçak akım rölesi modelleri de yer almaktadır. Kullanımları bakımından güvenli bir elektrik sistemi kurulumu sunarlar.
  • Schneider Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri

  • Elektrik sistemleri ürünlerinin en önde gelen markası Schneider, kaçak akım rölesi çeşitlerini de üretmiştir. Schneider kaçak akım rölesi çeşitleri oldukça kullanışlı ve verimlidir.
  • Siemens Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri

  • Siemens markasının üretmiş olduğu birçok üründen biri de kaçak akım rölesidir. Kullanımları bakımından oldukça ideal ve rahattır. Siemens kaçak akım koruma rölesi ile elektrik devrelerinizi güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
  • Kaçak akım rölelerinde ne iyi marka seçeneklerine elektromarketim.com ‘dan ulaşabilirsiniz. En ucuz kaçak akım rölesi fiyatları ile satın alarak, güvenilir elektrik tesisatının tadını çıkarın.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.